Úvodní stránka » Případ Inkvizice » Policie ČR a její výsledek

Policie ČR na tomto případu spolupracovala s orgány Finanční správy od samého počátku. Protože se jednalo o velmi citlivou oblast a bylo potřeba vyloučit jakýkoli únik informací, byla ke spolupráci vybrána expozitura tehdejšího ÚOOZ (dnes NCOZ) se sídlem v Ústí nad Labem.

Jenom pro představu - jednalo se o několik set firem, kde u každé je pořeba přiřadit veškeré adresy ve sledovaném období, jednatele a jejich adresy, čísla účtů a celou řadu dalších údajů. K těmto firmám se přiřadila veškerá daňová přiznání za sledované období, vratky DPH a opět celá řada podobných údajů.

Vzhledem k rozsahu dat trvalo prověřování cca 2 roky, jenom například bankovních účtů bylo prověřeno přes 10 tisíc.

A co se zjistilo?

Zcela se potvrdily prvotní informace o způsobu této trestné činnosti, podařilo se identifikovat mnoho firem, které se jí dopouštěly, podařilo se ustanovit řada konkrétních osob, které se v tomto systému pohybovaly, byl podrobně popsán tok peněz mezi mnoha tisíci účty. Byla bez pochyb potvrzena spoluúčast vysoce postavených pracovníků Finančního úřadu pro Prahu 10, a to jako osob s vedoucím postavení v rámci zločinecké skupiny.

A výsledek? Jedno velké nic.

Akce INKVIZICE, jak ji Policie ČR sama nazvala, nebyla nikdy realizována jako celek. Řada dílčích případů pak byla řešena naprosto odděleně na základě poznatků nižších složek Finanční správy (tedy místně příslušných finančních úřadů) a policie na úrovni okresních a krajských správ.

Ze způsobené škody se státu nevrátila ani koruna.

Jakou škodu to ve svém důsledku způsobilo a proč bylo důležité řešit tento případ na celostátní úrovni si řekneme v následujícím příspěvku. Zároveň se zaměříme na další osoby s tímto případem spojené.

K této fázi vyšetřování disponujeme celou řadou grafů, tabulek a dalších výstupů. V následujících příspěvcích použijeme proto pouze ty, které považujeme pro danou věc za důležité s jistou vypovídající hodnotou.

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

910127165