Úvodní stránka » Případ Inkvizice » Širší souvislosti

Jak jsme uvedli v přechozích příspěvcích, akci INKVIZICE Policie ČR nikdy nerealizovala, ačkoli materiálů, podkladů a důkazů bylo nepřeberné množství. Než si začneme klást ozázku, proč tomu tak bylo, pojďme ještě popsat další souvislosti a uveďme další jména osob, které se na tomto zločinném spolčení podíleli.

Jak bylo řečeno v předešlých příspěvcích, byla k dispozici celá řada materiálů, poznatků a důkazů k způsobu páchání trestné činnosti a osobách a firmách, které se na ní podíleli.

Toto množství dovolovalo mimo jiné zjištěné skutečnosti analyzovat velmi podrobně, protože právě velké množství vstupních dat takovou analýzu umožňuje.

Byla například zjištěna zajímavá skutečnost, že ačkoli použité firmy měly sídlo na Praze 10 (zcela logicky, musely spadat do působnosti Finančního úřadu pro Prahu 10), jejich jednatelé (v tomto případě "bílí" koníci) z drtivé většiny pocházeli z Brna a blízkého okolí. Až na malé vyjímky.

Co to znamenalo? Z údajů, které byly k dispozici, jednoznačně vyplývalo, že k páchání trestné činnosti dochází sice v Praze, ale celé zázemí, včetně osob, které se podíleli na řízení celého systému, pochází z Brna.

Analýzou několika stovek zúčastněných firem (především jejich jednatelů) bylo možno jednoznačně určit, kteří jednatelé (koníci) patří k sobě, kdo je jejich "pasákem". Je třeba si uvědomit, že získaním koníka do firmy práce lidí, kteří tyto koníky řídí, ani zdaleka nekončí. Podvodná firma žije svým živote, o kterém koník nemá většinou ani ponětí. V některých případech je koníka zapotřebí pro podpis faktur, ale nejsou vyjímkou případy, že i tyto záležitosti udělá již někdo jiný. Každopádně firma musí odesílat pravidelná daňová přiznání prostřednictví datové schránky (což je pojem, který řada koníků ani nezná), firma musí reagovat na případné dotazy správce daně a jiných úřadů a podobně.

Představte si, že máte "stáj" čítající několik desítek firem. Jakákoli změna ve firmě (až na vyjímky) představuje osobní návštěvu koníka u notáře a mimo jiné také finanční náklady. Je možné se domnívat, že tyto činnosti si dělají koníci sami? Nesmysl, někdo musí vše předem dohodnout a koník se maximálně (a to v tom lepším případě) dostaví nkam na úřad cosi podepsat a odnést si ještě malou odměnu.

Kdo by si myslel, že v tomto množství se dá "manažersky" řídit "stáj" s několika desítkami firem a s tím souvisejícími několika stovkami koníků, pomocí tužky a zápisníčku, by byl fantasta. Bez dalších profesí (právníků, notářů) by byla tato činnost nemožná.

Je zcela evidentní, že tuto část "kluci z Brna, co mluví s ostatníma klukama" zvládli na jedničku. Podařilo se tak vytvořit naprosto dokonalý stroj, který generoval podvodné firmy, staral se o ně a poskytoval jim veškeré zázemí a servis.

Během prověřování těchto skutečností (začalo v roce 2015) a  v jeho průběhu došlo k další, neméně zajímavé události.

Začátkem roku 2016 vstoupila v platnost povinnost zasílat kontrolní hlášení. Jen pro připomenutí, do té doby, pokud někdo například vyvážel zboží do jiného členského státu, zaslal finanční správě (finančnímu úřadu) pouze tzv. souhrnné hlášení (obsahovalo pouze daňové údaje příjemce zboží a celkovou hodnotu). Nemusel tedy prokazovat, že zmíněné zboží nějakým způsobem nabyl.

S příchodem kontrolního hlášení došlo k naprostému rozvratu v tomto dosud zaběhnutém a bezproblémovém podvodném jednání. Z principu kontrolního hlášení vyplývá, že takový vývozce, který dosud zasílal pouze souhrnné hlášení a deklaroval v něm pouze vymyšlená čísla, musel nyní zaslat kontrolní hlášení, kde uváděl, že toto zboží i nabyl. A jeho dodavatel také, dodavatel dodavatele také a tak dále. Pouze pokud došlo ke shodě v kontrolních hlášeních v řetězci, byla vratka DPH vývozci vyplacena (je to sice popsáno zjednodušeně, ale v zásadě to tak bylo a je dosud).

Celé podsvětí, které do příchodu kontrolního hlášení toto podvodné vylákání vratky DPH naprosto bez problému a jak zde vidíme organizovaně používalo, bylo situací natolik zaskočeno, že by mohl pozorovatel dojít k názoru, že pracně vybudovaný stroj se zadře a celý systém se zhroutí.

Opak je pravdou. Jak se ukázalo, "kluci, co mluví s klukama" se svého stroje nechtěli vzdát a ihned našli nové uplatnění fungující dosud. V čem to spočívalo?

Jak již bylo řečeno, v systému fungovalo několik set firem s nasazenými koníky jako jednateli. Při prověřování těchto firem vyšlo najevo, že tyto firmy ve skutečnosti v drtivé většině nepodnikají, neprovozují žádnou skutečnou činnost a vše bylo vykazováno pouze papírově. Neměly zaměstnance, sídlily na různých hromadných adresách a podobně. Zmínili jsme také, že byly prověřovány také jejich bankovní účty, kde až do zavedení kontrolního hlášení v podstatě běhaly zcela prokazatelně pouze finanční prostředky pocházející z vratek DPH, které byly obratem vybírány.

V průběhu roku 2016 bylo totiž zjištěno, že na bankovních účtech těchto podvodných firem (které by s koncem podvodů s DPH způsobeným kontrolním hlášením měly zet prázdnotou) panuje velmi čilý život a jsou zde přesouvány částky dosahující v součtu miliard korun. Ano na bankovních účtech těchto "mrtvých" firem takové sumy probíhaly.

Bylo zřejmé, že "kluci, co mluví s klukama" našli pro svůj stroj nové uplatnění a stala se z něj čistička peněz. Pro pořádek zopakujme,že všechna tato fakta byla Policii ČR známa.

Zmínili jsme se, že celý systém fungoval v podstatě "podle kopíráku", oněch několik set firem bylo rozděleno na menší či větší podskupinky se svými regionálními "bossy", ale v jádru se činnost jednotlivých skupin mnoho neodlišovala.

Byly mezi nimi ale i vyjímky a jednu z nich považujeme pro lepší dokreslení situace popsat.

Hlavou, chcete-li bossem jedné ze skupin působících v systému, byl Jaromír Šicner.

Jaromír Šicner

Jaromír Šicner kolem sebe soustředil skupinu různých zkrachovalých podnikatelů, kteří se stali jednateli v soustavě firem. Tito bývalí podnikatelé pocházeli většinou ze severu Čech ale také i z Prahy. Nutno podotknout, že tato skupina mezi ostatními vyčnívala. Koníci nebyli z Brna (i když Šicner odtud pochází) a trestná daňová činnost, které se firmy kolem Šicnera dopouštěly, nebyla tak přímočará, jako u ostatních. Tato skupina používala i poměrně sofistikované metody a velmi úzce a ve velkém spolupracovala s protějšky na Slovensku. Mimo klasického způsobu krácení DPH, tak jak jsme jej popsali, se tato skupina zabývala mimo jiné i clearingem a dalšími nástroji.

Proč zmiňujeme právě tuto skupinu? Odpověď hledejte na následujících obrázcích :

Česko - slovensko - čínská komora

Tahle je taky pěkná, ani popis nepotřebuje ...

Tváře, které na vás z obrázků hledí, jsou zakládající členové Česko - slovensko - čínské komory. Pravda, dnes je tam již nenajdete, ale v roce 2016 to byla realita. Těžko se zamýšlet nad tím, zda tyto pány spojovala pouze láska k Číně a případné obchodní spolupráci. Vzhledemk osobám a obsazení bychom tipovali ještě něco navíc, co dokáže spojovat daleko pevněji a dokonce bez rozdílu na politiké přesvědčení. Co by to tak mohlo být?

Nechceme komentovat jednotlivá jména, Google poslouží více, ale Kníže z hluboké, bratr manželky prezidenta, senátoři, poslanci ... a do toho Jaromír Šicner a spol.?

V následující fotogalerii pak najdete kopie dokumentů, které k případu Inkvizice dostávala Policie ČR. Nejsou samozřejmě všechny, ale dokreslují, s čím mohla policie pracovat.

Obrázek si každý udělá sám.

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. inkvizice (Lubomir, 11. 6. 2022 13:45:15) Odpovědět

    Dobry den mate ohladom tejto spravy viac informacii? Zaujima ma to lebo tiez tam mam nejake peniaze....
    S pozdravom LK


Kontakt

910127165