Úvodní stránka » Hilbert » Činnost Davida Hilberta

David Hilbert byl v době, o které píšeme, mladý muž, jehož smůlou bylo, že se znal s Ludvíkem Lukšikem. Pochopitelně, pocházel také ze Šumperka. Je také dobré zmínit, že Hilbert byl ducha poněkud mdlého, o to lépe se s ním proto dalo manipulovat.

Lukšik ho přesvědčil, aby se stal jednatelem firmy a že budou podnikat, A tak se také stalo, Hilbert se stal jednatelem dvou firem, a to Diabll Consulting a Iron Building (podrobnosti viz Obchodní rejstřík).

 A v čem že vlastně to podnkání spočívalo? To už je ohraná písnička. Hilbert vystavoval podle pokynů Lukšika faktury pro další "zákazníky" a ti je Hilbertovi propláceli na účet. Následně finanční prostředky vybral a v hotovosti odvezl Lukšikovi. Hilbert narozdíl od většiny ostatních koníků zůstal v Šumperku, proto musel dojíždět. Lukšik následně předal hotovost dál. Za tuto činnost inkasoval Hilbert od Lukšika odměnu v řádech tisícikorun. Psali jsme úvodem, že byl ducha mdlého.

Jednoho dne se však vyskytl problém, Hilbertovi se ohláil na kontrolu Finanční úřad. Hilbert byl po celou dobu Lukšikem ujišťován, že účetnictví se vede u něj, resp. v Jimmyz baru, jakmile však žádal Lukšika, aby toto účetnictví poskytl pro kontrolu, bylo mu řečeno, že si ho měl vést sám a že žádné není.

Hilbert toto sdělil pracovnici FÚ, nakonec mu nic jiného nezbývalo. Finanční úřad si ovšem pomohl sám. Opatřil si výpisy Hilbertových účtů, z nich zjistil odesilatele finančních částek, které oslovil a ti mu zase poslali faktury vystavené Hilbertem. Tedy "zákazníci" Hilbertových firem měli vše naprosto v pořádku - objednávku, fakturu a bankovní výpis, potvrzující zaplacení faktury (proto bylo zaplacení bankovním převodem tak důležité, psali jsme o tom zde). Hilbert neměl nic, nepodával ani daňová přiznání, spoléhal se na to, že vše potřebné zařizuje Lukšik.

Finanční úřad na základě všech zjištění podal trestní oznámení, policie začal Hilberta stíhat a nakonec byl obžalován za krácení DPH ve vyší cca 20 milionů Kč. Pro zájemce je kompletní obžaloba k dispozici zde.

My se zastavíme pouze u soupisu "zákazníků" Hilberta, který byl pořízen právě podle této obžaloby. Seznam uvádíme níže :

Pokud někoho zajímá personální obsazení uvedených firem, odkazujeme opět na Obchodní rejstřík, my se tomuto vyhodnocení budeme věnovat na závěr zvlášť a  to velmi pečlivě.

Není samozřejmě nutné zdůrazňovat, že Hilbert žádnou činnost nevykonával, žádné služby ani zboží nedodával.

Shodou okolností se podařilo vyslechnout dalšího "koníka" ze stáje Lukšika, a to jistého Vachutku (je samozřejmě uveden na grafickém znázornění vazeb a Ludvíka Lukšika. Ten sestavil seznam firem, pro které vystavoval faktury on, není sice kompletní, ale má svou vypovídací hodnotu. Tento seznam je zde :

Jak si nelze nevšimnout, část firem je stejná jako u Hilberta, tedy převedeno do srozumitelného českého jazyka, na těchto firmách u "dodavatele" Vachutky probíhala naprosto stejná trestná činnost.

Vachutka měl na rozdíl od Hilberta štěstí, na jeho firmy žádná kontrola nepřišla, nebyl tedy nikdy stíhán ani souzen.

Trestní řízení s Hilbertem a následný soud byl zajímavý i v dalším ohledu, a tím byl jeho advokát. Úvodem jsme konstatovali, že Hilbert byl ducha mdlého a ke všemu nemajetný, o to překvapivější bylo, že jeho obhájcem byl Josef Doucha. Ptáte-li se, zda to je onen bývalý slavný kriminalista a následně stíhaný advokát, pak odpověď zní ano. Na otázku, jak se to stalo, že má právě tohoto advokáta uměl Hilbert pouze odpovědět :"Oni mi ho dali". Další zdůvodnění bylo nad intelektuální rámec Hilberta.

Jenom naiva by se domníval, že JUDr. Doucha hájil svého klienta, pravdu by měl spíše ten, kdo říká, že mu šikovně radil, aby nepoškodil bývalé "zákazníky".

A cože mu poradil? Nevypovídat. Výsledek? Hibert byl odsouzen k 6,5 roku natvrdo.

Věřte, že bylo ke zvracení poslouchat svědky (tedy Hilbertovo "zákazníky"), kteří květnatě popisovali, jak jim Hilbert dodal služby a zboží, či jak jim bezvadně postavil to a ono a mávali přitom falešnými lejstry. Ale co naplat, svědci byli důvěryhodní a asociál dostal to, co zasloužil.

Jenom věta na závěr, pokud Hilbert skutečně zkrátil DPH ve výši 20 milionů Kč (a není důvod tuto částku rozporovat), pak daňový základ činil 120 milonů Kč. Lze zde parafrázovat upraveným českým příslovím :"I s jedním hloupým Hilbertem lze udělat velké divadlo".

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

910127165