Úvodní stránka » SKY-SOFT » Jak to skončilo

V přechozích kapitolách jsme se snažili dopodrobna popsat, jakým způsobem docházelo ve společnosti SKY-SOFT, spol. s r.o. k páchání rozsáhlé organizované trestné činnosti v oblasti daní a praní špinavých peněz.

Uveřejnili jsme základní a rozhodující dokumenty, které na začátku případu obdržela Policie ČR, nejsou zde samozřejmě všechny, jednak kvůli přehlednosti, jednak proto, že v některých případech šlo dílčí informace, které by vyžadovaly další komentáře a ve svém důsledku by znepřehledňovaly popis celého příběhu.

Dodejme pouze, že mnoho dalších informací dostávala policie kontinuálně i během svého šetření formou emailů či osobních konzultací.

Co měl tedy vyšetřovatel tohoto případu pplk.Mgr. Jiří Jirsa k dispozici :

věděl, kdo páchá trestnou činnost (jmenovitě)

věděl jakým způsobem je tato činnost páchána (přehledně graficky znázorněno)

byl popsán systém, kterým tato činnost probíhala

byly jmenovitě popsány podnikatelské subjekty do tohoto systému zapojené

byla znám objem vypraných peněz

Co více si může policista přát ? Tyto informace obdržel pplk. Jirsa bez toho, aniž by musel hnout prstem nebo zvednout zadek ze židle.

A co z nich nakonec "uvařil"?

Jednatel společnosti Ing. Petr Hruška byl obviněn z krácení daně z přidané hodnoty ve výši 150 milionů Kč, kterého se měl dopustit tím, že vykazoval fiktivní nákupy a DPH z těchto nákupů si odečítal ze vstupu, tedy z prodejů.

Následně byl z tohoto trestného činu i obžalován a souzen.

Nic proti tomu, k této formě daňové trestné činnosti vzhledem k popsanému systému praní peněz bezpochyby docházelo, logicky to vyplývá ze systému, který tato organizovaná zločinecká skupina používala. Ale ...

Vyšetřovatel si dal v jednom dilčím případu fiktivního nákupu "zboží" ze strany firmy SKY-SOFT poměrně dost práce s tím, aby dokázal, že tento nákup byl opravdu jen falešný a předstíraný. Nechal zpracovat znalecký posudek, který dokazoval, že fiktivně nakoupené zboží se nemohlo do skladu v objektu firmy SKY-SOFT vejít. Opravdu se měřily rozměry skladu a jeho kubatura a závěr byl jasný.

Ale co vyšetřovatel pplk. Jiří Jirsa úplně pominul a vůbec se s tím nezabýval byla skutečnost, že toto "zboží" někdo "koupil". Dokonce ho koupil natolik průkazně, že za něj zaplatil cestou bankovního převodu.

Je vůbec myslitelné, aby policista si dal na jedné straně spoustu práce s tím, aby dokázal, že deklarované zboží vůbec neexistovalo a na straně druhé naprosto pominul fakt, že toto neexistující zboží někdo koupí, notabene za něj prokazatelně zaplatí ? Nehledě na to, že policista je se systémem seznámen předem a nemusí si tedy některé věci domýšlet a může jít najisto? Je vůbec možné, že tento policista se nepídí po původu těchto peněz, když je mu známo, že subjekty (a zná je), které neexistující zboží prokazatelně "kupují" a platí za něj, takovými finančními prostředky vzhledem ke své ekonomické situci (tato data jsou komukoli dostupná v Obchodním rejstříku) nikdy nemohly disponovovat?

Je tohle opravdu možné? Je.

V článku, ve kterém jsme se zabývali mimo jiné průběhem policejního zásahu v objektu firmy SKY-SOFT, jsme uvedli, že se zaměstnancům povedlo před zraky policie odnést pevné disky ze serverovny, na kterých bylo uloženo usvědčující účetnictví.

Nemohl být tento fakt důvodem pro to, že policie nemohla zkoumat a následně stíhat potenciální "zákazníky" SKY-SOFTU?

Jako výmluva by to jistě bylo použitelné, jako objektivní důvod jistě ne.

Proč? Zde naráží celý jinak propracovaný a sofistikovaný systém na záludnou slabinu. Jak jsme již uvedli, pro zdání naprosté transparentnosti, kdy "zákazníci" nakupují neexistující zboží u SKY-SOFTU byla podmínka, že platba probíhá zásadně přes bankovní účet. Můžete odnést disky ze serverů, zničit kompromitující a usvědčující dokumenty, křivě svědčit, ale s bankovními výpisy nehnou ani "kluci, co mluví s klukama". Bankovní údaje jsou k dispozici i několik let po zrušení účtu, není tedy problém si tyto údaje vyžádat. Ani tvrzení, že se jedná o obrovský a nepřehledný balík dat, ve kterém se nikdo nevyzná, neobstojí. Policie disponuje nejen možností v rámci trestního řízení si tyto údaje od bank vyžádat, ale také disponuje velmi výkonnými nástroji, jak tato data efektivně analyzovat. Analýza mnoha bankovních účtů s tisíci transakcemi je pro policejního analytika v progarmu ANALYST hračka. Policii v tomto případě nic nebránilo tomu, aby na základě došlých plateb identifikovala jejich odesílatele a nevznesla záludný dotaz, za co že tedy platily, když na druhé straně tatáž policie dokázala, že zboží neexistovalo.

Udělal tento krok policejní vyšetřovatel pplk.Jiří Jirsa?. Ne. Proč?

V následném soudním řízení byla slyšena jako svědek osoba, která připravovala veškeré podklady pro Policii ČR v tomto případě. V své svědecké výpovědi pak tato osoba do protokolu uvedla, že žalovaný skutek se v realitě stal jinak a následně soudu popsala hrubé schema skutečné trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že tato osoba získala vlastní cestou kompletní účetnictví společnosti SKY-SOFT, předala toto účetníctví na základě výzvy jmenovanému soudu.

Protokol o předání účetnictví přinášíme zde :

Co se od té doby ve věci na základě nových skutečností událo? Nic. Proč?

Kopii  účetnictví společnosti SKY-SOFT máme samozřejmě k dispozici. V rámci analýzy tohoto a dalších připravovaných případů budeme zveřejňovat zajímavé souvislosti.

K uvedenému případu disponujeme řadou dalších dokumentů, fotografií i zvukových nahrávek. Po zralé úvaze jsme dospěli k názoru, že nechceme "zaplevelit" faktografii lacinými (ale pravda čtivými) údaji, chtěli jsme se omezit pouze na popis prokazatelných faktů a skutečností.

Jednu fotografii však přeci jen přikládáme. Svým způsobem symbolizuje celkový přístup Policie ČR k tomuto případu.

Na následujícím obrázku tedy vidíte policistu Kuklu (přezdívanému "Šátkařˇ"), svého času "autaře" na obvodním oddělení Lupáčova v Praze, v době pořízení snímku údajně detektiv protidrogového oddělení. Toto jméno jste mohli zaznamenat v souvislosti s Karlem Kaprem (jeden ze "zákazníků" SKY-SOFTU), pro kterého měl tento policista zajišťovat lustrace vozidel a lidí (dnes se tomu říká neoprávněný vstup do policejních evidencí).

V rámci přípravy podkladů pro Policii ČR hovořila osoba, která se na přípravě těchto podkladů podílela, i s jedním "bílým koníkem" (tedy jednatelem jedné z firem ovládaných Karlem Kaprem, které "nakupovaly" u SKY-SOFTU) ze stáje Karla Kapra, jméno samozřejmě známe a dokonce existuje i nahrávka tohoto rozhovoru. Zatím ji zde nebudeme zveřejnovat, neboť je nedůstojné poslouchat, jak se starý muž, bývalý fotbalový reprezentant zvučného jména ponižuje, nechceme brát fotbalovým fandům iluze.

Tento dnes prostý důchodce, provozující v malé středočeské vísce hospůdku, se tak během rozhovoru samozřejmě dozvěděl jméno osoby, se kterou hovořil a také účel rozhovoru. Podle předpokladu ho logicky tento rozhovor vyděsil a také podle předpokladu o něm obratem referoval Karlu Kaprovi. A logicky podle předpokladu Karel Kapr pověřil policistu Kuklu, aby zjistil, kdo tato osoba je.

Inspekce MV (dnes GIBS) byla předem informována, takže nepřekvapí, že ihned druhý den po onom rozhovoru proběhla lustrace oné osoby policistou Kuklou, ke všemu ještě ten hlupák provedl lustraci na své přihlášení do policejních evidencí.

Policista Kukla v těch lepších dobách

Policista Kukla konečná, bar Chelsea, 4.12.2014, čas 13,55, na lístku 6 kousků.

Po skončení "šichty" nasedá policista Kukla do svého osobního vozidla a spolu se svými cca dvěma až třemi promile spokojeně odjíždí do místa bydliště do nedaleké středočeské obce. A tak to šlo praktiky denně.

Věděla o tom Inspekce MV? Věděla. Udělala něco? Ne. Proč?

Tato fotografie budiž mementem.

Dalo by se říci, že to je možná konec tohoto příběhu.

Ale není. Každého jistě napadá, tak jako nás, řada otázek. Ty hlavní jsou:

Odkud pocházely finanční prostředky (resp.kde chybí) ve výši 7,5 miliardy Kč?

U koho tyto peníze skončily?

Proč probíhalo vyšetřování takovým způsobem? Kdo je za něj zodpovědný?

A další a další.

Tyto a další otázky zformulujeme do podnětu, který bude zaslán GIBS a Vrchnímu státnímu zastupitelství a jehož znění uveřejníme na těchto stránkách v dalším pokračování, zrovna tak, jako odpovědi oslovených státních orgánů.

Pokud někoho zajímá, co dělá vyšetřovatel tohoto případu pplk.Mgr Jiří Jirsa ?

Po ukončení vyšetřování společnosti SKY-SOFT s výše popsaným výsledkem odešel od police do civilu. Prý vyhoření ...

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

910127165