Úvodní stránka » SKY-SOFT » Nastupuje Policie ČR

Jak jsme konstatovali úvodníku, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. I v tomto případě zafungovalo toto staré české přísloví na sto procent.

Pomyslné ucho v případě firmy SKY-SOFT se neutrhlo zásluhou policie, zásluhu na tom má především osoba jménem Jan V. (celé jméno této osoby samozřejmě známe, ale nebudeme zde celé uvádět, jedná se pouze o "dělníka").

Jan V. dodával pračce SKY-SOFT nákladové faktury, protože původní "dodavatel" faktur Ludvík Lukšik začal mít problémy s Policií ČR v jiném případě (ten popíšeme blízké době také, vyskytují se tam stejné osoby).

Jak už v to v podobných případech bývá, nepohodl se Jan V. s jednatelem SKY-SOFTU na penězích a obrátil se prostředníka, kterému činnost SKY-SOFTU v základních rysech popsal (to je právě ta sousedova koza - viz úvodník).

Následně se podařilo získat spolupracující osobu přímo z firmy SKY-SOFT. Na základě svědectví Jana V. a spolupracující osoby byly vytvořeny materiály, které podrobně a jmenovitě popisují činnost firmy SKY-SOFT a lidí na ní napojených.

Tyto materiály byly následně předány Policii ČR, konkrétně tehdejšímu Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminaity SKPV, odbor daní, Na Perštýně, Praha 1.

Vyšetřování případu měl na starosti pplk.Mgr. Jiří Jirsa.

Nám se podařilo tyto materiály získat a v původní nezměněné podobě je zde předkládáme.

Tento obrázek schematicky znázorňuje tok finančních prostředků mezi firmami a příslušnými osobami.

Tyto náčrtky byly doplněny doprovodným textem, který podrobně popisoval jednotlivé firmy, osoby, jejich úlohu ve zločinném spolčení a toky finančních prostředků.

V tomto dokumentu jsme začernili údaje osob, které jsou pro tento případ bezvýznamné.

Plné znění dokumentu je zde :

Písemných dokumentů, která Policie ČR obdržela k tomuto případu bylo mnohem více, ale popisovaly pouze podružné detaily a nejsou pro náš účel nikterak důležité. Zveřejněné dokumenty umožňují posoudit, jaké relevantní informace měla Policie ČR k dispozici pro svou práci. Je zjevné, že policejní orgán dostal klíčové informace jak na stříbrném tácku.

Jak si s nimi poradil a jak probíhalo vyšetřování popíšeme v dalším článku.

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

910127165