Úvodní stránka » SKY-SOFT » Průběh vyšetřování

Abychom konečně zasadili děj do patřičného časového rámce, uveďme, že podklady a informace, které se týkaly činnosti společnosti SKY-SOFT, obdržela Policie ČR již na sklonku roku 2013. Poté následovala ze strany policie fáze prověřování a následně byly zahájeny úkony trestního řízení.

Samotná realizace případu pak začala dne 10.2.2014 prohlídkou nebytových a jiných prostor v provozovně společnosti SKY-SOFT v Březiněvsi.

Již průběh této prohlídky svědčí o něčem, co lze jen těžko pochopit.

Prohlídku nebytových a jiných prostor zahájili kriminalisté z Krajského ředitelství hl. města Prahy, SKP, 7.odd. Tito se dostavili do provozovny společnosti SKY-SOFT v ranních hodinách v doprovodu uniformovaných příslušníků Policie ČR, kteří měli dbát na to, aby do objektu nikdo nevstupoval, nikdo neodcházel nebo nemanipuloval s případnými důkazy či jinak nemařil průběh prohlídky.

Jednatel společnosti uvedl kriminlisty do suterénu jedné z nemovitostí, kde byla zasedací místnost. Byli zde přítomni zmínění kriminalisté, jednatel společnosti a několik zaměstnanců. Zde se při kávě velmi korektně řešilo, proč jsou kriminalisté na místě, co se bude dít a jakým způsobem to bude probíhat.

Že se v té době volně pohybovali po objektu další zaměstnanci je naprosto nepochopitelné. Podařilo se jim totiž v tomto mezidobí nejen odnést z kanceláře jednatele a dalších místností usvědčující dokumenty, ale především demontovat v místnosti serverovny disky ze serveru, na kterém bylo uloženo účetnictví firmy.

Dokumenty i pevné disky odnesli tito zaměstnanci před zraky dohlížejících uniformovaných policistů mimo areál a následně je odvezli pryč (jenom malá poznámka na okraj - jména těchto dvou zaměstnanců byla v dalším průběhu policii sdělena a tedy známa). Nebudeme se pouštět do nějakého hodnocení či spekulací jak se vůbec toto mohlo stát, každý ať si odpoví sám.

V průběhu následné prohlídky nebytových prostor byly kriminalisté Krajského ředitelství hl. města Prahy vystřídáni detektivy tehdejšího Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, odbor daní. I tito policisté měli předem detailní informace, kde se nacházejí klíčové důkazy a zařízení (např. serverovna). Přesto v průběhu dne jim tyto informace byly několikrát upřesňovány a opakovány.  Úspěch pak na sebe nenechal čekat, v odpoledních hodinách (!) nalezli serverovnu. A k tomu překvapení - servery byly bez disků.

V průběhu dalšího šetření Policie ČR (nyní již pod taktovkou Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, odboru daní) byly této policejní součásti nadále předávány další informace k tomuto případu, které reagovaly na probíhající vyšetřování. Zde pouze připomínáme skutečnost, že se podařilo sehnat informátora přímo ze spolenosti SKY-SOFT, proto byly informace, které policie dostávala i v průběhu vyšetřování naprosto klíčové.

Naprosto klíčovým okamžikem byla skutečnost, že jedna osoba, zúčastněná bezprostředně na páchání této rozsáhlé trestné činnosti, se následně rozhodla po dlouhé době k případné spolupráci s policií a byla ochotna v dané věci vypovídat a objasnit veškeré skutečnosti.

Z dosud zveřejněných skutečností a především z objemu finančních prostředků (hovoířme o cca 7,5 miliardě Kč), které přes společnost SKY-SOFT protekly, je jasné, že se na tomto podvodném systému musela podílet skupina zajímavých lidí, nakonec i zveřejněná jména leccos napovídají.

Požadavkem osoby, která chtěla v této věci vypovídat, bylo samozřejmě zaručení osobní bezpečnosti a případné lepší postavení v trestním stíhání. Zákon na tyto možnosti samozřejmě pamatuje, ať již institutem spolupracujícího obviněného případně dalších možností. Podmínkou této osoby však bylo, že nebude vypovídat před policisty Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, neboť dle jejích slov měli pachateté této trestné činnosti v tomto útvaru minimálně dva spolupracující policisty.

Proto byli osloveni dva policisté z tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovného zločinu, ke kterým byla naprostá důvěra (jména těchto policistů samozřejmě známe, nebudeme je  zde však prozatím uvádět). Proběhla schůzka s těmito policisty a osobou ochotnou ke spolupráci. Na této schůzce tato spolupracující osoba sdělila přítomným policistů v kostce fakta k trestné činnosti, seznámila je s výší způsobené škody (již uváděných cca 7,5 miliardy Kč) a byl přijat další postup.

Tento postup spočíval v tom, že bude vypracován dokument, který bude v základních rysech popisovat trestnou činnost všech osob (včetně osoby spolupracující). Následně bude tento dokument předán těmto policistům, kteří zařídí, aby se správným a zákonným postupem dostal ke státnímu zástupci. Zde je potřeba připomenout, že o statutu spolupracujícího obviněného (případně dalšího řešení) rozhoduje právě státní zástupce. Vzhledem k rozsahu a povaze trestné činnosti hovořili tito policisté o tom, že dokument bude předán přímo vrchní státní zástupkyni. Dále bylo domluveno, že v tomto dokumentu nebude odhalena z bezpečnostních důvodů identita spolupracující osoby.

Následně byl tento dokument ve spolupráci se spolupracující osobou vypracován, spolupracující osoba ho odsouhlasila a jako takový byl v jednom exempláři v tištěné podobě osobně předán zmíněným policistům s tím, že oni ho služební cestou svého vedení se všemi náležitostmi dopraví na Vrchní státní zastupitelství.

Asi po třech měsících od předání policisté Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu po urgencích, jaký je v této věci posun, sdělili, že zmíněný dokument obdrželi z Vrchního státního zastupitelství zpět bez jakýchkoli pokynů, a proto byl následně skartován.

Úplné znění zmíněného dokumentu (bez úprav) je zde :

Nevíme, zda tento dokument doputoval až na Vrchní státní zastupitelství (tedy tam, kam podle dohody doputovat měl). Jediným nezpochybnitelným a prokazatelným faktem zůstává, že si ho policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu skutečně odnesli.

Je však těžko uvěřitelné, ať již tento dokument zůstal "na půli cesty", tedy na ÚOOZ, nebo byl skutečně doručen na VSZ, že reakce na něj nebyla žádná. Těžko si představit, vzhledem k povaze informací které obsahuje, aby na něj příslušné orgány nereagovaly.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k naplnění dohody s pracovníky Policie ČR, spolupracující osoba odmítla ve věci vypovídat.

Předkládané skutečnosti, popsaná fakta, ale především však výsledek předkládáme bez komentáře.

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

910127165