Úvodní stránka » Případ Inkvizice » Jak to fungovalo

Jak bylo již řečeno, úvodní infomace, která pocházela z kriminálního prostředí, jednoznačně hovořila o tom, že v působnosti Finančního úřadu pro Prahu 10 dochází k masivním podvodům na DPH formou organizované trestné činnosti za účasti pracovníků tohoto úřadu. Zároveň byla k dispozici i informace, která úváděla jména několika konkrétních firem, které se této trestné činnosti účastní.

Odhadovaná škoda ve formě podvodně vylákaného odpočtu DPH byla bezmála miliarda korun ročně.

Na základě těchto prvotních informací, především pak ze známých firem, byl cca v polovině roku 2015 analyzován mechanismus páchání této trestné činnosti. Potvrdil se fakt, že se jednalo o předstíraný vývoz zboží do jiného členského státu EU.

Dále na základě známých informací vypracován postup, který umožnil mimo již známé firmy identifikovat další, které se na podvodném systému podílely.

Nakonec bylo pomocí těchto sofistikovaných postupů evidováno několik set firem (!), jejichž činnost odpovídala schematu této daňové trestné činnosti i s vědomím, že se nemohlo podařit odhalit úplně všechny, střízlivým odhadem se dalo hovořit o maximálně padesáti procentech.

Těch několik set firem bylo rozděleno na různá menší uskupení, kde každé z nich mělo svého "bosse", který zajišťoval chod skupiny. Je samozřejmé, že ve firmách byli dosazeni "bílí koně", kteří měli za úkol pouze odesílat v termínu patřičná souhrnné hlášení a vybírat následně vratku DPH z bankovního účtu. Finanční prostředky následně předávali svému "bossovi", který zajišťoval distribuci těchto peněz dál. Tento "kolotoč" se v pravidelném měsíčním intervalu opakoval.

Pro ilustraci přinášíme ukázku z grafického zobrazení vztahů, jedná se ale pouze o nepatrný zlomek z celkového množství :

Z obrázku je velmi dobře patrné členění do jednotlivých skupin i systém podvodných obchodů (fiktivních vývozů zboží) na opět podvodné příjemce v zahraničí.

Jak bylo také řečeno, v systému měl nenahraditelné místo i spolupracující člověk přímo z Finančního úřadu pro Prahu 10. Tím člověkem byl Jakub Daniel Brejla, vedoucí kontrolního oddělení. Čtete dobře, skutečně osobně šéf kontrolního oddělení.

Jakub Daniel Brejla, bývalý vedoucí kontrolního oddělení FÚ Praha 10

Tento člověk měl nenahraditelnou úlohu.

Základním úkolem Brejly byl dohled nad již "fungujícími" firmami v systému. Jako jeden z nejvyšších kontrolních pracovníků měl samozřejmě přehled o všech kontrolních činnostech úřadu a z titulu své funkce dokázal ohlídat, aby se tato kontrolní činnost nedotkla "fungujících" firem. Šlo například o to, když finanční správa jiného členského státu předala informaim o tom, že její poplatník nedeklaroval dovoz zboží od našeho dodavatele, viz teorie k daňovým podvodům.

Druhou důležitou činností pak bylo poskytovat "podporu" firmám v systému "začínajícím". Není žádným tajemstvím, že státní správa, Finanční správu nevyjímaje, používá v dnešní době řadu analytických nástrojů, pomocí kterých lze odhalit např. nestandartní chování firmy jako daňového subjektu. Proto má Finanční správa, potažmo finanční úřad, nastavenou celou řadu různých procesů, jejichž pomocí "hlídá" daňové subjekty. Jakub Brejla proto právě se znalostí těchto procesů a limitů například pomáhal při vstupu firmy do podvodného systému tím, že v "rozjezdovém" období přímo určoval částky odpočtu DPH tak ,aby nepřesáhly nastavené limity a nevzbudil tak pozornost.

Celá zločinná skupina pracovala samozřejmě v konspirativním režimu, Brejla se stýkal pouze s vyvolenými prostředníky na různých místech, například na tenise a podobně.

Je také samozřejmé, že mu tato činnost vynesla velmi zajímavé peníze, za které pořídil mimo jiné (např.luxusní auta) rodinný dům, apartmán ve Špindlerově Mlýně, o nákladných (ale opravdu nákladných) dovolených ani nemluvě.

Je logické, že mimo bílé koně (a těch byly tisíce) se činnosti v tomto systému účastnilo daleko více osob. Celá skupina měla jasné členění, dělbu práce a podobně. S některými jmény se setkáme v dalším popisu.

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

910127165